Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
150.854.4
248.344.5

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)