Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
160.179.9
238.518.8

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)