Svarens fördelning
ÄmneslärareAllmän utbildning
182.575.1
215.723.1

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)