Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
178.775.2
219.823.1

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)