Svarens fördelning
Lärare för invandrareAllmän utbildning
157.370.0
241.728.3

Svarsalternativ

  1. Nej (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Ja (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)