Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
12.57.98.95.65.010.7
212.223.518.820.719.214.5
33.412.28.311.18.39.9
449.943.744.845.746.247.7
532.012.318.616.521.417.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden