Ammatillisen oppilaitoksen opettaja, 1.1.2018-11.1.2019

« Tillbaka

försvagar elevernas skrivförmåga

Svarens fördelning
Ammatillisen oppilaitoksen opettajaEn yrkesskola
15.76.6
213.617.0
322.723.6
442.038.7
514.813.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)