Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-13.8.2019

« Tillbaka

hjälper eleverna att förena och behandla information effektivare

Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
10.60.6
27.78.5
319.422.8
464.461.1
57.36.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse 2.0)