Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

minskar elevernas intresse för studierna

Svarens fördelning
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
111.815.8
246.056.8
330.820.6
49.55.6
51.90.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)