Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2019-13.8.2019

« Tillbaka

minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna

Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
16.96.0
249.644.1
327.928.9
414.417.9
50.22.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)