Elevhandledare/studiehandledare, 1.1.2018-18.6.2019

« Tillbaka

minskar den personliga kommunikationen mellan eleverna

Svarens fördelning
Elevhandledare/studiehandledareAllmän utbildning
14.76.7
236.044.2
333.628.4
419.917.7
54.72.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)