Speciallärare, 1.1.2018-26.6.2019

« Tillbaka

Min skola har gemensamt överenskomna mål om användningen av IKT i undervisningen.

Svarens fördelning
SpeciallärareAllmän utbildning
11.42.5
216.217.2
329.226.9
443.242.8
59.610.1

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)