Svarens fördelning
Lärare för invandrareAllmän utbildning
11.05.3
225.033.1
360.447.8
412.57.7
51.05.5

Svarsalternativ

  1. Jag har lite eller mycket lite kunskap om hur IKT kan stöda elevens individuella lärande. Jag använder inte IKT för elevens individuella lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag har en del kunskap om individuellt lärande med IKT, men jag upplever det svårt att hitta lämpliga uppgifter och arbetssätt för mina lektioner. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Jag tar in i undervisningen individuella uppgifter enligt elevernas behov och preferenser i lärandet med hjälp av informations- och kommunikationsteknik. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Jag planerar individuella arbetssätt där informations- och kommunikationsteknik utnyttjas för att identifiera och stöda elevens behov, val och preferenser i lärandet. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Jag planerar individuell undervisning där IKT sporrar eleverna att ta ansvar för sitt eget lärande så att de kan styra lärandet såväl i klassrummet som utanför det. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)