Svarens fördelning
1.1.2019-20.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.52.03.53.34.35.400000
222.118.321.322.726.027.100000
356.358.155.956.354.653.400000
411.714.611.811.910.59.600000
55.35.65.94.84.13.800000

Svarsalternativ

  1. Jag söker och använder sällan digitala läromedel i min undervisning. Jag har lite information om var man kan hitta digitala läromedel. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag söker och utnyttjar digitalt material som passar precis för det ämne jag undervisar. Jag använder sådant digitalt material som hittas lätt på webben. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Jag kan söka och välja några källor för digitala läromedel som eleverna kan använda till stöd för lärandet. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Jag sammanställer högklassiga digitala läromedel som eleverna har fri tillgång till. Eleverna kan själva välja läromedel som stöder deras studier och behov. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Jag förenar flera källor till digitala läromedel som är öppna för mina kolleger och elever. Jag lär mina elever att kritiskt bedöma vilka digitala läromedel som passar bäst för dem. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)