Svarens fördelning
1.1.2019-20.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.03.03.13.13.44.000000
222.116.921.322.125.524.600000
327.725.425.828.327.226.500000
440.047.840.840.337.839.200000
56.35.47.65.65.45.000000

Svarsalternativ

  1. Jag är inte säker hur användningen av IKT kan stöda min undervisning och elevernas lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Jag anser att informations- och kommunikationstekniken är nyttig i planeringen av lektionerna och jag strävar efter att använda den en del i undervisningen, men jag är inte alldeles säker på vilka fördelar den har i undervisningen. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Jag anser att användningen av IKT kan förändra lärandeprocessen och effektivisera min undervisning. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Jag anser att användningen av IKT berikar både min undervisning och elevernas erfarenheter av lärande. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Jag anser att IKT har en central roll i förnyandet av undervisningen och elevernas lärandeprocesser samt i utvecklingen av elevernas inlärningsresultat och kompetenser. (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)