Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
10.91.71.42.12.71.9
211.712.314.914.614.812.2
317.720.216.121.820.926.0
452.151.250.843.252.351.1
516.914.116.118.29.38.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden