Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
15.88.211.610.712.39.7
217.429.029.529.135.636.1
310.117.216.518.817.519.9
446.837.135.533.529.629.6
519.57.96.67.75.04.7

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden