Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Det ständiga införandet av ny teknik i undervisningen är en belastning.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
19.77.5
236.135.1
319.920.5
429.632.0
54.74.9

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse -2.0)