Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
11.70.30.60.90.91.4
27.36.95.44.13.04.0
316.012.413.410.99.713.4
451.650.849.447.349.154.0
523.229.130.836.237.227.2

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden