Luokanopettaja (3-4 lk), 1.1.2020-14.2.2020

« Tillbaka

Jag skulle vilja använda mer informations- och kommunikationsteknik i undervisningen.

Svarens fördelning
Luokanopettaja (3-4 lk)Allmän utbildning
11.52.4
213.913.9
321.221.0
449.647.3
513.915.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)