Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Hur ofta använder du IKT i din undervisning?

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
10.20.7
22.25.4
38.711.6
441.941.4
546.840.5

Svarsalternativ

  1. Inte alls (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Mera sällan (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. 1-2 gånger i månaden (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Varje vecka (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Dagligen (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)