Klasslärare (årkurser 1-2), 2012

« Tillbaka

Att använda IKT passar för mitt sätt att undervisa.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
10.41.0
22.65.6
39.012.3
452.353.6
535.727.5

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Inställning (betydelse 2.0)