Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
11.72.0
212.312.1
37.28.6
448.443.6
529.933.4

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)