Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
11.21.02.72.31.60
211.06.98.510.510.00
38.78.27.07.38.70
447.836.235.535.039.20
530.947.344.643.840.50

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden