Klasslärare (årkurser 3-4), 1.1.2018-5.7.2020

« Tillbaka

På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 3-4)Allmän utbildning
10.81.8
210.810.8
37.78.1
449.044.7
531.134.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)