Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

På största delen av mina lektioner använder jag själv informations- och kommunikationsteknik.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
11.32.2
29.511.6
38.68.3
444.342.1
535.835.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)