Teacher, 1.1.2016-3.7.2020

« Tillbaka

I utvecklingssamtalen tas IKT-kompetensen upp.

Svarens fördelning
TeacherAllmän utbildning
15.45.0
210.410.5
333.132.3
432.733.3
517.718.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Rutiner (betydelse 2.0)