Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
14.64.95.26.49.30
29.510.214.316.414.70
328.232.132.631.028.50
435.234.432.629.734.30
522.218.114.716.513.20

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden