Class teacher (1-2 lk), 1.1.2016-19.8.2019

« Tillbaka

Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.

Svarens fördelning
Class teacher (1-2 lk)Allmän utbildning
140.333.4
221.124.4
323.022.8
414.116.4
51.52.6

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)