Klasslärare (årkurser 1-2), 1.1.2012-29.10.2020

« Tillbaka

Eleverna i min skola samlar egen portfölj i en elektronisk inlärningsmiljö.

Svarens fördelning
Klasslärare (årkurser 1-2)Allmän utbildning
145.841.2
224.324.0
313.820.2
413.112.0
52.62.3

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden

  • Undervisningsbruk (betydelse 2.0)