Svarens fördelning
År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13.94.310.516.928.839.8
27.711.19.117.830.128.2
36.04.35.68.88.37.1
448.548.044.236.825.518.0
533.331.829.819.37.26.8

Svarsalternativ

  1. Helt av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -2.0)
  2. Delvis av annan åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: -1.0)
  3. Varken annan eller samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 0.0)
  4. Delvis av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 1.0)
  5. Helt av samma åsikt (Vid uträkning av talvärdesnivåer: 2.0)

Frågan inverkar på följande delområden