Teacher, 2016

« Tillbaka

YouTube

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
8784827562
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls00000
Mera sällan89000
1-2 gånger i månaden2523000
Varje vecka5553000
Dagligen1214000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls22000
Mera sällan1820000
1-2 gånger i månaden3939000
Varje vecka3633000
Dagligen46000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012