Teacher, 2016

« Tillbaka

Pinterest

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
128520

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls0300
Mera sällan122600
1-2 gånger i månaden351900
Varje vecka313200
Dagligen221900
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls131900
Mera sällan414200
1-2 gånger i månaden261600
Varje vecka161900
Dagligen3300
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013