Teacher, 2016

« Tillbaka

Microsoft Excel

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
3943413933
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls32000
Mera sällan2825000
1-2 gånger i månaden3834000
Varje vecka2729000
Dagligen38000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls2725000
Mera sällan5552000
1-2 gånger i månaden1417000
Varje vecka34000
Dagligen10000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012