Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Microsoft Excel

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
2519
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Statistikföring5918
Åskådliggöra4136
Bedömning3227
Dokumentation2718
Planera egen undervisning2327
Insamling av information som producerats tillsammans140
Elevernas eget arbete140
Lära ut saker90