Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Microsoft PowerPoint

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
4337
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Framställningar7067
Åskådliggöra5656
Lära ut saker3856
Föredrag3033
Visa anvisningar2819
Gå igenom saker som ska läras ut227
Dela ut information204
Grupparbeten140