Teacher, 2016

« Tillbaka

Google Docs

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
2233251312
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls11000
Mera sällan1221000
1-2 gånger i månaden2318000
Varje vecka3533000
Dagligen2627000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls117000
Mera sällan3543000
1-2 gånger i månaden2618000
Varje vecka2022000
Dagligen510000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012