Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Yles opettaja.tv

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
257
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Miljö- och naturkunskap8550
Åskådliggöra7667
Koncentrera sig på ämnet7367
Motivering610
Lära ut saker3650
Dokument och filmer3317
Förbereda ämne som ska läras ut3017
Dela ut information2133