Special education teacher, 2012

« Tillbaka

Helmi

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
Special education teacherAllmän utbildning
2824
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
Special education teacherAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
Special education teacherAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
Special education teacherAllmän utbildning
Anteckna frånvaron5565
Sända meddelanden4557
Bedömning4153
Informera3240
Kommunikation149
Spara händelser och undervisning94
Söka ytterligare information93
Dela ut information94