Teacher, 2016

« Tillbaka

Fronter

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
31615170

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls0000
Mera sällan6700
1-2 gånger i månaden01300
Varje vecka723700
Dagligen224100
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls6400
Mera sällan172900
1-2 gånger i månaden282100
Varje vecka442100
Dagligen62300
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013