Teacher, 2016

« Tillbaka

Fronter

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
TeacherAllmän utbildning
32
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls00
Mera sällan63
1-2 gånger i månaden013
Varje vecka7267
Dagligen2217
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls623
Mera sällan1720
1-2 gånger i månaden2820
Varje vecka4433
Dagligen63
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
TeacherAllmän utbildning