Teacher, 2016

« Tillbaka

Perunakellari

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
TeacherAllmän utbildning
1332
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls76
Mera sällan6757
1-2 gånger i månaden2733
Varje vecka02
Dagligen01
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
TeacherAllmän utbildning
Inte alls22
Mera sällan8061
1-2 gånger i månaden1831
Varje vecka04
Dagligen01
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
TeacherAllmän utbildning