Teacher, 2016

« Tillbaka

Färdiga uppgifter som jag hittat på internet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
4844515310
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls11000
Mera sällan2127000
1-2 gånger i månaden4349000
Varje vecka3022000
Dagligen41000
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
Inte alls21000
Mera sällan3034000
1-2 gånger i månaden4249000
Varje vecka2315000
Dagligen21000
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012