Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Färdiga uppgifter som jag hittat på internet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
675

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013
Inte alls0
Mera sällan0
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka0
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013
som inspiration 69
Som repetering på lektion64
Till differentiering57
Tehtävinä tunneille35
Lära ut en sak33
Lisäharjoituksina26
Åskådliggöra12
som länkar i inlärningsmiljö11