Teacher, 2016

« Tillbaka

Adobe Connect

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
13000

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2016 , År 2014 , År 2013 , År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2015
Inte alls0
Mera sällan80
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka20
Dagligen0
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2015
Inte alls20
Mera sällan60
1-2 gånger i månaden0
Varje vecka20
Dagligen0
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2015