Teacher, 2016

« Tillbaka

LibreOffice Writer

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
912420

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls2400
Mera sällan292800
1-2 gånger i månaden221700
Varje vecka353600
Dagligen131500
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls251300
Mera sällan294300
1-2 gånger i månaden272600
Varje vecka151300
Dagligen4400
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013