Teacher, 2016

« Tillbaka

Sanakirja.org

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
322929120

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls1300
Mera sällan191300
1-2 gånger i månaden192300
Varje vecka544800
Dagligen61100
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls102000
Mera sällan251800
1-2 gånger i månaden252300
Varje vecka343100
Dagligen3600
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013