Teacher, 2016

« Tillbaka

Sanomapro.fi

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
41373990

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls0000
Mera sällan121400
1-2 gånger i månaden171900
Varje vecka253400
Dagligen453200
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls3900
Mera sällan282500
1-2 gånger i månaden172100
Varje vecka221800
Dagligen302700
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2016 År 2015 År 2014 År 2013