Teacher, 1.1.2016-21.9.2020

« Tillbaka

Sanomapro.fi

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
1.1.2016-21.9.2020År 2021 År 2020 År 2019 År 2018 År 2017 År 2016 År 2015 År 2014 År 2013 År 2012
410000041373990

På grund av litet antal personer som svarat (under 5 personer som svarat) visas ingen sammanställning av preciserande frågor på följande nivåer: År 2021 , År 2020 , År 2019 , År 2018 , År 2017 , År 2012

Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2016-21.9.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls10000
Mera sällan11121400
1-2 gånger i månaden18171900
Varje vecka24253400
Dagligen44453200
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
1.1.2016-21.9.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013
Inte alls43900
Mera sällan27282500
1-2 gånger i månaden20172100
Varje vecka18221800
Dagligen30302700
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
1.1.2016-21.9.2020År 2016 År 2015 År 2014 År 2013