Class teacher (1-2 lk), 2013

« Tillbaka

Pedanet

Andelen personer av svararna som valt nyckelord
År 2013 År 2012
2025
Hur ofta använder du själv denna device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Hur ofta använder du denna med dina studerande device = {enhet} {mjukvara} = program?
År 2013 År 2012
Inte alls00
Mera sällan00
1-2 gånger i månaden00
Varje vecka00
Dagligen00
Vilka är typiska sätt att använda denna programvara i din undervisning (1-5 viktigaste)?
År 2013 År 2012
Söka ytterligare information4717
Informera3439
Planera egen undervisning2917
Öva på saker2622
Lära ut saker2117
Samarbete mellan hem och skola219
Läroplan1813
Repetera saker1617